Seminari koji se održavaju redovno

Seminari za fitnes licenciranje

Seminari za fitnes licenciranje strucnjaka kao permanentno usavršavanje u saradnji sa Kadrovskim centrom pri fakultetu sporta i fizickog vaspitanja u Beogradu. Moguce teme:

Seminari za aerobik licenciranje

Seminari aerobika licenciranje strucnjaka kao permanentno usavršavanje u saradnji sa Kadrovskim centrom pri fakultetu sporta i fizickog vaspitanja u Beogradu. Moguce teme:

Zimski seminari