Beogradska škola za animatore

Predavači:

Gosti predavači:

Najuspešniji polaznici imaju mogucnost IZBORA ponuda za radno angažovanje u Grckoj ili na Kipru ili na prostorima naše zemlje na projektima Kampovi Srbije, sportski kampovi, Škola u prirodi, Dopunski odmor radnika, ANIMACIJA U HOTELIMA.

Podrazumeva se da je KANDIDAT:Program rada Beogradske škole za animatore

FORME RADA

KONTAKT

NAJAVA PROGRAMA

DNEVNE AKTIVNOSTI

MINI KLUB

VEČERNJI PROGRAMI

Gradenje dinamike programa
Rad sa mikrofonom

SHOW koji se posmatra

SHOW u kome se ucestvuje - KONTAKT

MIX show